Extended reality – Erasmus Hogeschool

Focus:

XR development

Devices:

Mobile;Hololens;Meta Quest

Software:

Unity;Vuforia

Prijs:

€115,8 – €979,60 / year

Opbouw:

Student moet geslaag zijn voor Design 1 en Development 2

Vorm:

Onsite

Gerelateerde sector:

not specified

XR related ECTS:

10

Extra:

Afstudeerrichting MCT; J2-3

Website:

https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/multimedia-creatieve-technologie