Aanbod

In dit project richten we ons voornamelijk tot niet-O&O-intensieve KMO’s, actief in de bouw, maak-, agrovoedings- en biotechindustrie waar werknemers geconfronteerd worden met toenemende complexiteit binnen hun werkzaamheden. Het is belangrijk om deze complexiteit te beheersen zodat de huidige werknemers hun job kunnen houden, maar dat ook nieuwe werknemers aangeworven kunnen worden.

Wat is het aanbod?

Door een stappenplan aan te bieden aan de doelgroep willen we drempelverlagend werken voor de KMO’s, maar ook proactief mogelijkheden in kaart brengen (zo zouden we kunnen werken op maturiteit en/of leerbereidheid en/of leerbehoefte en/of leeraanbod). De aangeleverde kennis zorgt dat bedrijven meer zekerheid hebben dat de oplossing waarvoor ze kiezen het best geschikt is voor hen en hun werknemers, en de adaptatie en implementatie in hun bedrijf sneller zal verlopen.

Het begeleidingstraject speelt voor werknemers een belangrijke factor in het aanbieden van “werkbaar werk”. Ze kunnen beter geïnformeerd worden over wat zij moeten doen indien ze bepaalde handelingen moeten uitvoeren of met bepaalde stoffen of materialen in aanraking komen. Dit zorgt voor een verlaging van de cognitieve belasting, van het aantal gemaakte fouten en van onveilige situaties en ook indirect voor een lagere uitval van werknemers door arbeidsongevallen of stress.