Nieuws

XR@work

Waarover gaat het?

Digitalisatie zal in de bouw en industrie voor een ware omwenteling van denk- en werkprocessen zorgen, waarvan we nu slechts de eerste stappen zien: door bijvoorbeeld gebruik te maken van digitale (BIM) modellen verschuift een stuk werk van de werf naar een voorbereidende omgeving, zowel bij ontwerpers en ingenieurs, maar ook fabrieken en plaatsen voor gedeeltelijke voormontage.

Visualisatietechnieken zoals VR en AR spelen daarin een bijzondere rol: VR geeft vooral in het voortraject het nodige, realistische inzicht in de modellen, opdat beslissingen ook echt vooraf en met vertrouwen genomen kunnen worden (zonder dat inzicht worden beslissingen toch uitgesteld tot op de werf, met de gekende ad-hoc aanpassingen tot gevolg). AR toont beloftevolle mogelijkheden om de digitale modellen actief tijdens de werfuitvoering te visualiseren, en te gebruiken tijdens de dagdagelijkse activiteiten. 

De doorbraak van deze technologie en alle afgeleiden, waaronder mixed reality en in het algemeen extended reality, komt ook andere diverse toepassingsgebieden ten goede waarbij werknemers geconfronteerd worden met een stijging in complexiteit en variabiliteit van processen. We denken hierbij aan productie, transport en logistiek, labo- en procesomgevingen maar ook onderhoud en opleiding.

Werknemers kunnen zo aan de hand van digitale werkinstructies beter geïnformeerd worden over wat zij moeten doen tijdens een assemblageproces, training krijgen over hoe ze met bepaalde stoffen of materialen in aanraking mogen komen of remote assistance hulp inroepen.

Verder worden door recente ontwikkelingen en investeringen in de beschikbare hardware en software voor de verwezenlijking van augmented en virtual reality toepassingen, deze technologieën beter en meer bereikbaar en beloven ze een blijvende tech-ontwikkeling van de toekomst te worden.

Gebundelde krachten

Binnen dit project bundelen we (met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)) de demonstratoren, ervaring en netwerken van de proeftuinen ConstructionSiteVision en AR4Industry om bedrijven op een zo laagdrempelig mogelijke manier te begeleiden en te ondersteunen in hun digitale transformatie en transitie. We beogen daarbij in eerste instantie KMO’s uit diverse sectoren die centraal staan in ConstructionSiteVision en AR4Industry, namelijk bouw, maakindustrie, agrovoedingsindustrie en biotech.

Om de doelstellingen met succes te bereiken en een sterke impact op Vlaanderen te hebben, staat een multidisciplinaire aanpak centraal. Om deze reden combineert het consortium sterke technische know-how (UHasselt-EDM, Buildwise, Howest), ervaring in het uitwerken van ondernemingsopleidingen (SBM/Syntra West, SyntraPXL/Syntra Limburg) en expertise in het begeleiden van bedrijven (UHasselt-EDM, Buildwise, Howest, SBM/Syntra West, SyntraPXL/Syntra Limburg).

Aanbod

In dit project richten we ons voornamelijk tot niet-O&O-intensieve KMO’s, actief in de bouw, maak-, agrovoedings- en biotechindustrie waar werknemers geconfronteerd worden met toenemende complexiteit binnen hun werkzaamheden. Het is belangrijk om deze complexiteit te beheersen zodat de huidige werknemers hun job kunnen houden, maar dat ook nieuwe werknemers aangeworven kunnen worden.

Wat is het aanbod?

Door een stappenplan aan te bieden aan de doelgroep willen we drempelverlagend werken voor de KMO’s, maar ook proactief mogelijkheden in kaart brengen (zo zouden we kunnen werken op maturiteit en/of leerbereidheid en/of leerbehoefte en/of leeraanbod). De aangeleverde kennis zorgt dat bedrijven meer zekerheid hebben dat de oplossing waarvoor ze kiezen het best geschikt is voor hen en hun werknemers, en de adaptatie en implementatie in hun bedrijf sneller zal verlopen.

Het begeleidingstraject speelt voor werknemers een belangrijke factor in het aanbieden van “werkbaar werk”. Ze kunnen beter geïnformeerd worden over wat zij moeten doen indien ze bepaalde handelingen moeten uitvoeren of met bepaalde stoffen of materialen in aanraking komen. Dit zorgt voor een verlaging van de cognitieve belasting, van het aantal gemaakte fouten en van onveilige situaties en ook indirect voor een lagere uitval van werknemers door arbeidsongevallen of stress.

Andere XR-initiatieven en projecten

XRValley
Begeleiding bij implementatie/ontwikkeling van XR technologiën
Contact: jelle.demanet@howest.be

ibm-MV4SME
XR/”Metaverse” integraties voor KMO’s
Contct: jonathan.maes2@howest.be

DWI4Manufacturing
Bedrijven ondersteunen bij het efficiënt creëren, gebruiken en onderhouden van Digitale WerkInstructies.
Contact: fabian.difiore@uhasselt.be

MAXVR-INFRA
Een schaalbare en flexibele infrastructuur voor de transformatie naar digitaal-fysieke werkomgevingen
Contact: fabian.difiore@uhasselt.be

MAX-R
Define, develop and demonstrate a complete pipeline of tools for making, processing and delivering maximum-quality XR content in real time
Contact: fabian.difiore@uhasselt.be

XR-Huis
Innovatie- en concurrentiekracht van Limburgse bedrijven verhogen
Contact: fabian.difiore@uhasselt.be

Buildwise
Voor vragen en ondersteuning in verband met virtual en augmented reality in de bouwindustrie
Contact: alejandra.vazquez@buildwise.be

XR-twin
Cost-efficient authoring of large interactive industrial objects and dynamic environments for XR consumption
Contact: fabian.difiore@uhasselt.be

Contact

Heeft u interesse in het aanbod van XR@work?
Contacteer ons dan via onderstaande gegevens of via één van de partners.