XR@work

Waarover gaat het?

Digitalisatie zal in de bouw en industrie voor een ware omwenteling van denk- en werkprocessen zorgen, waarvan we nu slechts de eerste stappen zien: door bijvoorbeeld gebruik te maken van digitale (BIM) modellen verschuift een stuk werk van de werf naar een voorbereidende omgeving, zowel bij ontwerpers en ingenieurs, maar ook fabrieken en plaatsen voor gedeeltelijke voormontage.

Visualisatietechnieken zoals VR en AR spelen daarin een bijzondere rol: VR geeft vooral in het voortraject het nodige, realistische inzicht in de modellen, opdat beslissingen ook echt vooraf en met vertrouwen genomen kunnen worden (zonder dat inzicht worden beslissingen toch uitgesteld tot op de werf, met de gekende ad-hoc aanpassingen tot gevolg). AR toont beloftevolle mogelijkheden om de digitale modellen actief tijdens de werfuitvoering te visualiseren, en te gebruiken tijdens de dagdagelijkse activiteiten. 

De doorbraak van deze technologie en alle afgeleiden, waaronder mixed reality en in het algemeen extended reality, komt ook andere diverse toepassingsgebieden ten goede waarbij werknemers geconfronteerd worden met een stijging in complexiteit en variabiliteit van processen. We denken hierbij aan productie, transport en logistiek, labo- en procesomgevingen maar ook onderhoud en opleiding.

Werknemers kunnen zo aan de hand van digitale werkinstructies beter geïnformeerd worden over wat zij moeten doen tijdens een assemblageproces, training krijgen over hoe ze met bepaalde stoffen of materialen in aanraking mogen komen of remote assistance hulp inroepen.

Verder worden door recente ontwikkelingen en investeringen in de beschikbare hardware en software voor de verwezenlijking van augmented en virtual reality toepassingen, deze technologieën beter en meer bereikbaar en beloven ze een blijvende tech-ontwikkeling van de toekomst te worden.

Gebundelde krachten

Binnen dit project bundelen we (met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)) de demonstratoren, ervaring en netwerken van de proeftuinen ConstructionSiteVision en AR4Industry om bedrijven op een zo laagdrempelig mogelijke manier te begeleiden en te ondersteunen in hun digitale transformatie en transitie. We beogen daarbij in eerste instantie KMO’s uit diverse sectoren die centraal staan in ConstructionSiteVision en AR4Industry, namelijk bouw, maakindustrie, agrovoedingsindustrie en biotech.

Om de doelstellingen met succes te bereiken en een sterke impact op Vlaanderen te hebben, staat een multidisciplinaire aanpak centraal. Om deze reden combineert het consortium sterke technische know-how (UHasselt-EDM, Buildwise, Howest), ervaring in het uitwerken van ondernemingsopleidingen (SBM/Syntra West, SyntraPXL/Syntra Limburg) en expertise in het begeleiden van bedrijven (UHasselt-EDM, Buildwise, Howest, SBM/Syntra West, SyntraPXL/Syntra Limburg).